Medlemskap i Rissa Idrettslag

BLI MEDLEM


Pris for medlemskap

På idrettstinget i 2015 ble det enstemmig vedtatt at medlemskontingenten i idrettslag i Norge skal settes til minimum kr 100 per medlem. Et medlemskap i Rissa Idrettslag koster derfor kr 100 per medlem.

Våre medlemmer har følgende fordeler hos Sport 1 i Rissa

- 25% rabatt på veiledende pris på alle Umbro-produkter
- 20% rabatt på veiledende pris på alle STAS-produkter