Idrettsmat for alle

Idrettsmat for alle er en frivillighetsorganisasjon som oppsto blant foreldre med aktive utøvere i Rissa I.L.. Idrettsmat for alle har som mål at flest mulige lag og foreninger skriver under intensjonsavtalen deres. Den forplikter lag og foreninger til å tenke sunt kosthold for sine utøvere. Idrettsmat for alle har også som mål å dele kunnskap og erfaringer de gjør seg med andre. Rissa I.L. har skrevet under denne intensjonsavtalen.

Les mer på deres sider:
idrettsmat.com og idrettsmatblogg.com