Årsmøter 2020

Håndball: Tirsdag 3. mars kl 19.00 i Rissahallen.
Fotball: Torsdag 5. mars kl 19.00 på Langsand.
Turn: Mandag 9. mars kl 19.00 i Basishallen.

Hovedlaget: Onsdag 25. mars kl 19.00 på Langsand.


Innkalling og sakliste ligger vedlagt her!