Knøtt og mini

Knøtt og mini (1.-3. klasse) trener onsdag kl 15.00-16.30 i Rissahallen. Alle som kommer må ha med matpakke som spises sammen før selve treningen starter.

Jenter 10

Jenter 10 (lag 1 og 2) trener:

- mandag kl 16.30-18.00 i Rissahallen og

- onsdag kl 16.30-18.00 i Basishallen

Gutter 10

Gutter 10 (lag 1 og 2) trener:
- mandag kl 16.30-18.00 i Basishallen og

- onsdag kl 16.30-18.00 i Rissahallen

Gutter 12

Gutter 12 trener mandag og onsdag kl 18.00-19.30 i Rissahallen.

Jenter 14

Jenter 14 trener mandag og onsdag kl 19.30-21.00 i Rissahallen.