Lagene og kontaktinformasjon

Lag
Kontaktperson E-post Mobil
G8
Tom André Bredesen


J8G10
Marianne Åsheim


J10


G11
Johan Hermann D. Wesche


G12 Stig Ivar Aasan


J12


G14 Håvar André Gautvik


J14
Maria H. Fines


G16
Arild Ofstad


J17 Ingmund Ringseth


G19
Gisle Øvergård


Damer Erling Dyrendalsli


Stian Fallrø (stian.fallro@gmail.com / 977 67 906) er klubbens trenerkoordinator.