Årsmøter

Rissa Idrettslag kommer til å følge den tids gjeldende retningslinjer for møtevirksomhet og er forberedt til å holde møter over video dersom situasjonen tilsier det.

Vi ber derfor om at de som ønsker å delta på årsmøte(r) melder sin ankomst til post@rissail.no (årsmøte i hovedlaget) og/eller fotball@rissail.no (ekstraordinært årsmøte for fotball). Det gir oss oversikt over antall forventede deltagere og rom for å planlegge gjennomføringsform.


Årsmøte i hovedlaget 15. juni

Årsmøtet i Rissa Idrettslag (hovedlaget) er flyttet til mandag 15. juni kl. 19.00 på Langsand.


Ekstraordinært årsmøte i fotballgruppa 14. juni

Rissa IL Fotball holder et ekstraordinært årsmøte søndag 14. Juni kl 19.00 på Langsand.

Det ordinære årsmøtet er avholdt, men på det tidspunktet var ikke kasserer-rollen fylt. Nå er det på plass og budsjett 2020 må behandles av det ekstraordinære årsmøtet. Eventuelle andre saker som ønskes behandlet på samme møte sendes inn per e-post til fotball@rissail.no før 1. Juni.